หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ระบบสื่อสาร

รูปแบบการสื่อสารข้อมูลอย่างง่าย

                                    
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
          1. ข้อมูล/ข่าวสาร (Massage)
          2. ผู้ส่งสาร (Sender/Source)
          3. ผู้รับ (Receiver/Destination)
          4. ตัวกลางในการส่งข้อมูล (Transmission Medium)
          5. โปรโตคอล (Protocol)

การสื่อสารคมนาคม
          การสื่อสารข้อมูลระยะทางไกลในรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายทอดสัญญาณ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูล

ตัวกลาง/ช่องทางการสื่อสาร
          สื่อต่างๆ ที่ใช้ได้แก่ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอ็กเซียล สายใยแก้วนำแสง สัญญาณไมโครเวฟ สัญญาณผ่านดาวเทียมและสัญญาณไร้สายแบบต่างๆ

สื่อนำสัญญาณ
ประเภทใช้สาย
          1. สายคู่บิดเกลียวไม่หุ้มฉนวน (UTP : Unshielded Twisted Pairs)
สายคู่บิดเกลียวไม่หุ้มฉนวน นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า สายยูทีพี (UTP) เป็นสายที่ไม่มีส่วนที่เป็นชั้นฉนวน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ทำให้มีราคาถูกกว่าแบบหุ้มฉนวน ปัจจุบันเป็นสายสัญญาณที่นิยมใช้กันมากที่สุดในเครือข่ายท้องถิ่น จากข้อกำหนดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 การใช้สายยูทีพี ในเครือข่ายท้องถิ่น ความยาวสายควรจะไม่เกิน 100 เมตร

2. สายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวน (STP : Shielded Twisted Pairs)
สายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวน มีส่วนที่เพิ่มขึ้น คือ ชั้นฉนวน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน เช่น คลื่นวิทยุจากภายนอก ชั้นฉนวนอาจเป็นแผ่นโลหะ หรือใยโลหะถักเป็นตาข่าย ห่อหุ้มสายคู่บิดเกลียวทั้งหมด3. สายโคแอ็กเชียล (Coaxial Cable)
เป็นสายสัญญาณประเภทแรกที่ใช้ในเครือข่ายท้องถิ่นในยุคที่ผ่านมา ในปัจจุบันเครือข่ายท้องถิ่นนิยมใช้คู่บิดเกลียวและสายใยแก้วนำแสง แม้ว่าสายโคแอ็กเชียลจะล้าสมัยสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน แต่ก็ยังมีบางเครือข่ายที่ยังใช้สายประเภทนี้อยู่ 
สายโคแอ็กเชียล มีโครงสร้างประกอบด้วย แกนกลาง เป็นสายทองแดงที่เป็นวัสดุนำไฟฟ้า ห่อหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน ชั้นต่อไปเป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นใยโลหะถักเป็นตาข่าย หุ้มอีกชั้นหนึ่ง ชั้นนอกสุดท้ายหุ้มด้วยฉนวนและวัสดุป้องกันสายสัญญาณ4. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics)
สายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน มี 2 ประเภท โดยแบ่งตามชนิดของตัวนำที่ใช้ ประเภทแรก คือ แบบที่ใช้โลหะเป็นตัวนำสัญญาณ และประเภทที่ไม่ได้ใช้โลหะ สายแบบที่ใช้โลหะ เช่น สายคู่บิดเกลียว และสายโคแอ็กเชียล โดยปัญหาของสายที่ใช้โลหะเป็นตัวนำสัญญาณ คือ สัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตสนามแม่เหล็กต่างๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า บัสหลาสที่ใช้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือสนามแม่เหล็กจากฟ้าผ่า

ประเภทไร้สาย
1. Microwave
2. Satellite
3. Wi-Fi
4. Wi-Max
5. Infrared
6. Bruthood

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น